Dessa organisationer, som för fram tobaksindustrins agenda, har uppenbara kopplingar, ekonomiska eller andra, till tobaksindustrin. Undersökningen har också visat att antalet frontgrupper ökar, och att de finns i hela världen och i varje led i tobaksindustrins leveranskedja.

Med namn som ibland låter helt orelaterade till tobaksindustrin, och med kopplingar som är djupt begravda, vet inte alltid beslutsfattare när de interagerar med en förlängning av tobaksindustrin.

Undersökningen genomfördes i samarbete med University of Baths Tobacco Control Research Group (TCRG), en del av STOP:s nätverk.

Läs mer på University of Baths webbplats och i ett blogginlägg på STOP:s hemsida.

Läs vidare