Både cigarett- och snusanvändning bland elever i årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet har gått ner under 2000-talet. Den tidigare kraftiga nedgången verkar dock ha avstannat.

I årets undersökning klassificerades en av tio elever som rökare, vilket är på ungefär samma nivå som de senaste fem åren. Sporadisk rökning är vanligare än regelbunden, och det är något fler flickor än pojkar som röker.

När det gäller snusning har nivåerna stigit efter de senaste åren. I årets undersökning klassificerades tolv procent av eleverna som snusare, vilket är en fördubbling sedan början av 10-talet. Uppgången har skett bland både flickor och pojkar, men den största ökningen finns bland flickorna.

Sedan 2014 har undersökningen även mätt e-cigarettbruket. Drygt 25 procent av årets niondeklassare uppgav att de någon gång hade använt e-cigaretter, 5 procent under de senaste 30 dagarna. Det är en nedgång för första gången sedan mätningarna startade.

Datainsamlingen skedde under vårterminen 2020 när den gymnasieeleverna hade distansundervisning till följd av coronapandemin. Därför ingår bara elever från årskurs nio i undersökningen.

–Resultatet av årets undersökning visar på behovet av att den sittande utredningen kommer fram till en skarpare reglering av marknadsföringen av båda gamla och nya nikotinprodukter, säger Tobaksfaktas ordförande Göran Boëthius i en kommentar till rapporten.

Rapporten Skolelevers drogvanor 2020, CAN rapport 197 kan laddas ner här.

 

Läs vidare