I dag omfattas inte vissa nya nikotinprodukter av bestämmelserna om marknadsföring i tobakslagen. Det gäller bland annat så kallat vitt snus utan tobak, där tobaken processas i flera steg, vilket gör att det mesta av doft och smak av ursprungstobaken försvinner, medan nikotinet finns kvar.

Enligt leverantörerna försvinner alltså tobaken – det är därför snuset kan kallas ”tobaksfritt”, en definition som även myndigheterna i Sverige har accepterat.

Därmed omfattas det ”tobaksfria” snuset inte av tobakslagens marknadsföringsbestämmelser, vilket har fått organisationer som arbetar för tobakskontroll att reagera. Eftersom nikotinet utvinns ur tobaksplantan bör dessa produkter betraktas som tobaksprodukter, anser Tobaksfakta.

Samma lag för alla tobaksprodukter

Nu kan det hålet i lagstiftningen täppas till. Regeringen beslutade på sitt sammanträde den 6 februari att ge i uppdrag till en särskild utredare att se över bland annat marknadsföring av nya tobaksprodukter och försäljning av tobaksprodukter på internet.

Syftet med utredningen är att säkerställa att lagregleringen av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, samt tobaksfria nikotinprodukter och andra produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror, är sammanhållen och systematisk.

Utredningen ska också se över regelverket kring marknadsföring och sponsring av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är särskilt angeläget att rättsläget när det gäller marknadsföring på internet blir tydligt, står det i direktiven till utredaren.

–Vi ser att allt fler unga använder e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter, vilket är bekymrande. Det oroar mig att det i nuläget saknas tydlig skyddslagstiftning för vissa av de här produkterna, och därför ska vi nu se över möjligheten att reglera detta. Det är även angeläget att tydliggöra rättsläget när det gäller marknadsföring på internet, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

”Välkommen utredning”

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfaktas, välkomnar utredningen.

–Det är utmärkt att regeringen nu försöker sätta stopp för kryphålen i de nuvarande reglerna för marknadsföring av tobak i tobakslagen så att även tobaksfritt snus omfattas av tobakslagen. Vi får dessutom hoppas att utredningen kommer fram till att alla tobaks- och nikotinprodukter för njutning ska regleras på samma sätt. Idag finns det till exempel inga smakregleringar i Sverige av varken snus eller e-cigaretter trots att vi vet att just smakerna riskerar att fungera som triggers för barn att börja. Nikotinet som finns i samtliga produkter, med mycket få undantag, är samtidigt en av våra mest beroendeframkallande droger, säger hon.

Utredaren ska ta in synpunkter från berörda myndigheter, organisationer och företag. I direktiven påminner regeringen om Tobakskonventionens artikel 5.3 som reglerar kontakter med tobaksindustrin. Den får inte ges möjlighet att påverka folkhälsopolitiken.

Uppdraget ska redovisas 31 mars 2021.

Utredningens uppdrag

Utredningen ska bland annat

  • analysera de svenska reglerna om marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare,
  • analysera och ta ställning till om regelverket kring e-cigaretter och påfyll- ningsbehållare bör skärpas,
  • analysera och ta ställning till hur tobaksfria nikotinprodukter bör regleras,
  • analysera behovet av en reglering av tobaks- och nikotinfria produkter som används på ett likartat sätt som tobaksvaror och, om det bedöms lämpligt, lämna förslag på sådan reglering,
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Läs hela kommittédirektivet här.

Läs vidare