”Vi hoppas att Nya Zeelands regering beaktar de frågor vi har väckt om en möjlig påverkan på Nya Zeelands export av sådant som mejeriprodukter och vin, om andra regeringar vidtar liknande åtgärder”, skriver USAs handelskammare och fem andra näringslivsorganisationer i ett gemensamt uttalande.

– Uttalandet är motbjudande, säger Matthew Myers, ordförande i den amerikanska tobaksförebyggande organisationen Campaign for Tobacco-Free Kids.

– Det ger världen fel budskap om prioriteringarna hos näringslivet i USA genom att motsätta sig livräddande åtgärder och istället stödja en industri vars produkter dödar människor.

Nya Zeelands regeringen överväger, liksom bl a regeringen i England, att följa i Australiens fotspår och införa neutrala tobaksförpackningar. Genom att lagstifta om att tobaksprodukter måste säljas i neutralt färgade paket, utan logotyper och annan dekor än text- och bildvarningar, kan länder minska tobaksindustrins utrymme för marknadsföring. Åtgärden rekommenderas i den internationella Tobakskonventionen och har, enligt forskningen, särskilt stor påverkan på unga människor. Tobaksprodukterna blir mindre attraktiva för ungdomar utan den särskiljande design de idag har. Regeringen i Nya Zeeland planerar ett offentligt rådslag om förslaget.

Förutom av den amerikanska handelskammaren har uttalandet mot dessa planer undertecknats av the TransAtlantic Business Dialogue, the Emergency Committee for American Trade, the National Association of Manufacturers, the US Council for International Business och the National Foreign Trade Council. Näringslivsorganisationerna hävdar att lagstiftning om neutrala förpackningar är ett brott mot handelsöverenskommelser och mot internationell varumärkesrätt.

Uttalandet tycks vara en del av en omfattande strategi där tobaksindustrin och dess allierade gör sitt yttersta för att trakassera länder som inför effektiva åtgärder för att begränsa tobaksbruket, såsom exponeringsförbud och neutrala förpackningar. Tobaksjättar har riktat stämningar och skadeståndsanspråk mot bl a Norge och Australien.

Länk till uttalandet från de amerikanska näringslivsorganisationerna

Läs vidare