Detta digitala bibliotek vid University of California innehåller totalt ca. 13 miljoner interna dokument från tobaksbolag, verksamma i USA. Dokumenten avslöjat bl.a. bolagens sätt att arbeta med forskning, marknadsföring och lobbying och är en viktig resurs för forskare, opinionsbildare och beslutsfattare.

Läs vidare