Den 18 oktober släppte World Heart Federation (WHF) en sammanställning av fakta om e-cigaretter, E-cigarettes: A new threat to cardiovascular health, som visar e-cigaretters många negativa effekter på det kardiovaskulära systemet. WHF drar också slutsatsen att e-cigaretter inte är ett effektivt rökavvänjningsverktyg och lyfter fram riskerna med dubbel användning, det vill säga att fortsätta röka cigaretter samtidigt som man lägger till e-cigaretter, vilket är ett vanligt användningsmönster.

WHF kräver strikt reglering av e-cigaretter och större tillsyn över branschens marknadsföring:

  • Förbjud försäljning och distribution av e-cigaretter till minderåriga, samt smaksatta produkter
  • Förbjud användningen av e-cigaretter överallt där cigaretter är förbjudna
  • Förbjud marknadsföring, reklam och vilseledande påståenden om e-cigaretter
  • Tillämpa punktskatter på e-cigaretter
  • Forska mer om e-cigaretters långsiktiga effekter på kardiovaskulär hälsa

WHF rekommenderar också att de länder som har förbjudit e-cigaretter bör behålla förbudet.

Rapporten är skriven för en bred publik.

Läs vidare