Elektroniska cigaretter, e-cigaretter, är den dominerande produkten i en produktgrupp som kallas Electronic nicotine delivery systems, ENDS (elektroniska system för nikotintillförsel). I rapporten konstaterar WHO att ENDS-marknaden växer lavinartat. År 2014 fanns 466 olika ENDS-varumärken och den globala försäljningen uppgick i fjol till 3 miljarder US-dollar (omkring 21 miljarder SEK).

I Sverige regleras e-cigaretter med nikotin i dagsläget som läkemedel och är förbjudna eftersom inget sådant läkemedel har registrerats. Hur regleringen ska se ut i framtiden är under utredning i samband med att EU:s nya tobaksdirektiv ska genomföras i vårt land. Ytterligare elva av länderna i WHO-studien räknar e-cigaretter med nikotin som läkemedel. I 22 länder regleras de som tobaksprodukter, i 14 länder som vanliga konsumentprodukter och i ytterligare elva länder på något annat sätt. I 13 av de 59 länder som reglerar e-cigaretter, är de förbjudna.

WHO konstaterar i sin rapport bland annat att

  • de redan kända hälsoriskerna med nikotin även gäller e-cigaretter med nikotin. Det innebär bland annat att e-cigaretter med nikotin är olämpliga för barn och ungdomar och för gravida kvinnor.
  • hälsoriskerna med e-cigaretter för användaren och personer i omgivningen är i övrigt ännu till stor del otillräckligt kända och mycket mer forskning om detta behövs.
  • det finns ännu för lite kunskap om hur bra e-cigaretter eventuellt är som hjälpmedel att sluta röka. Mer forskning behövs även här.
  • det finns risk att användning av e-cigaretter försvårar ländernas tobaksförebyggande arbete. Det kan ske genom att rökning åter börjar accepteras som ”normalt” om e-rökning blir vanlig i miljöer som idag gjorts rökfria. Det kan också ske om e-cigaretter blir en inkörsport till rökning för ungdomar.

WHO uppmanar medlemsländerna att lagstifta om e-cigaretter och skriver att det sannolikt kan vara lämpligt med att parallellt reglera produkterna både som läkemedel och som tobaksvaror. Rapporten kommer att diskuteras av de närmare 180 länder som anslutit sig till den internationella tobakskonventionen när deras företrädare samlas 13-18 oktober i Moskva.

Länk till rapporten på engelska.

Läs vidare