Webbinaret dockar i kampanjen PrEvCan som lyfter betydelsen av förebyggande insatser för att minska antalet cancerfall. Programpunkterna fokuserar på hur cancer kan förebyggas genom samtal om tobak i skolan, och med patienter i vården.

Programpunkter:

  • ”Skolan som viktig samarbetspartner i en samlad kraft mot cancer.”
    Jennie Jackson, processledare RCC stockholm – Gotland
  • ”Att prata om morötter” En tobaksavvänjares erfarenheter om bemötande och motivation. Jesper Hellberg, hälsoutvecklare, Region Örebro

Anmäl dig här 

Läs vidare