Elektroniska cigaretter har länge sålts i vårt land utan någon särskild lagreglering. Nu är lagstiftning på väg. Det finns ett lagförslag om en särskild e-cigarettlag som ska börja gälla hösten 2016. Och den statliga tobaksdirektivsutredningen har även föreslagit att rökförbud i rökfria offentliga miljöer även ska gälla e-cigaretter.

Det är mycket positivt att lagreglering av e-cigaretter nu är på väg.Tobaksfakta anser dock att den föreslagna lagstiftningen om e-cigaretter i Sverige på flera sätt är alltför svag. Det gäller bland annat begränsningarna av marknadsföringen av e-cigaretter och uppföljningen av de långsiktiga hälsoeffekterna. En annan brist är att flertalet föreslagna lagar enbart gäller e-cigaretter med nikotin. Detta riskerar att skapa kryphål för företagen som exempelvis kan göra reklam för nikotinfria e-cigaretter och därmed indirekt även för produkter med nikotin.

E-cigaretter och andra elektroniska produkter för inhalering – vilka regler och åtgärder behövs?är ett nytt underlag från Tobaksfakta sombeskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter.

Läs vidare