Det direktivförslag om tobaksprodukter som ministrarna nu ska besluta om presenterades av EU-kommissionen för ett halvår sedan.Förslaget innehåller bland annat regler för hälsovarningar i form av bild och text på cigarettpaket. Det finns också regler om smakämnen och andra tillsatser i tobaksprodukter, inklusive snus.

Om rådet enas om en överenskommelse på midsommarafton återstår förhandlingar med Europaparlamentet under hösten, innan ett slutligt beslut därefter kan fattas. Europaparlamentet är i full färd med att arbeta fram en gemensam ståndpunkt om förslaget. Veckans omröstningar i olika parlamentsutskott resulterar iremissyttranden som i sin tur lämnas in till huvudutskottet i denna frågan, miljö- och folkhälsoutskottet. Där sker omröstningen om direktivförslaget 10 juli. Miljö- och folkhälsoutskottets utlåtande skickas sedan till parlamentets plenum som tar ställning efter sommaren.

Enligt flera medier har den svenska regeringen i direktivförhandlingarna nu gett uppansträngningarna att få snusförbudet i övriga EU upphävt. I stället satsar regeringen på att försöka övertala övriga EU om att Sverige på egen hand ska få bestämma om snusets smaker och innehåll.

Läs vidare