Ulf Elving tycker att det är ett hämningslöst rökande i nya filmer och TV-serier sen några år tillbaka och vill gärna ha synpunkter på detta.

Mats Wiking berättar om sitt tidigare yrkesengagemang för barn och familjer och varför han är motiverad att jobba för jämlika uppväxtvillkor, Gudrun Brunegård pratar om sin bakgrund som sjuksköterska och om kopplingen mellan ohälsa och utbildning och Barbro Westerholm ger en historisk tillbakablick om kampen mot tobak sedan 70-talet.

Läs artiklarna i VISIR Aktuellt här 

Läs vidare