Frågorna var desamma i båda undersökningarna och utgick från de åtgärder som WHOs tobakskonvention rekommenderar och som 172 länder åtagit sig att följa, däribland Sverige.

Bland de frågor som ställdes handlade en om attityder till dold tobaksförsäljning, en om förbud mot smaktillsatser i snus och cigaretter och en om inställningen till att regeringen aktivt arbetar med att försöka påverka EU-länderna att slopa exportförbudet av svenskt snus till unionen.

Av de moderata riksdagskandidaterna var 74 procent emot dold försäljning, endast 13 procent tyckte det skulle vara mycket bra och 3 procent ganska bra. I Centern var 50 procent för och 44 emot, medan en majoritet i FP och KD var för. Bland de rödgröna gick stödet för dold försäljning från 85 procent (S), till 91 (MP) och 92 procent (V).

Rakt motsatta uppfattningar

Moderater ute i samhället tyckte annorlunda än sina riksdagskandidater. 47 procent ansåg att dold försäljning skulle vara mycket bra och 29 procent ganska bra. Endast 18 procent tyckte att det skulle vara mycket, eller ganska, dåligt.

76 procent bland de moderata väljarna är för dold försäljning att jämföra med 74 procent emot bland riksdagskandidaterna.

Stor skillnad blev det också bland centerpartisterna, 50 procent av kandidaterna var för jämfört med 76 procent bland centerväljarna. Övriga partier förefaller ha större samhörighet mellan riksdagsledamöter och väljare, med enbart smärre skillnader.

  • Av samtliga deltagare i undersökningen riktad till allmänheten stöder 70 procent dold försäljning.

Stora skillnader i svaren från Moderaterna blev det också på frågan om inställningen till förbud mot smaktillsatser. Bland riksdagskandidaterna ansåg 40 procent att frågan var mycket eller ganska viktig jämfört med 79 procent bland de moderata väljarna. Att frågan inte var viktig ansåg 44 procent av kandidaterna, jämfört med 15 procent bland väljarna.

I övriga partier var stödet hos allmänheten för ett förbud mot smaktillsatser mest påtagligt i Folkpartiet, 55 hos kandidaterna mot 81 bland väljarna, och i C med 66 mot 88.

  • Av samtliga deltagare i undersökningen riktad till allmänheten stöder 58 procent ett förbud för smaktillsatser.

På frågan om det är bra eller dåligt att regeringen arbetar för att få snusförbudet inom EU upphävt tyckte 73 procent av de moderata kandidaterna att det var mycket eller ganska bra. 17 procent tyckte att det var mycket eller ganska dåligt. Resultatet bland de moderata väljarna blev det motsatta med endast 31 procent som tyckte det var bra och 56 procent som tyckte det var dåligt.

Mest stöd bland riksdagskandidaterna hade regeringen i övrigt från C, 38 procent, KD, 31 procent, och FP, 29. Minsta stödet kom från MP och V med 15 procent för båda. S stödde med 25 procent. Hos allmänheten har regeringens snuspolitik stöd från i genomsnitt var tredje tillfrågad. Mesta stödet kommer från C med 41 procent, FP, 33, med M först på tredje plats med sina 31 procent. Största motståndet kommer från S och V med 62 procent för båda, MP 57 och M med 56.

  • Av samtliga deltagare från allmänheten anser 54 procent att det är fel att regeringen försöker få snusförbudet hävt.
Läs vidare