Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de mest progressiva partierna när det gäller att inse vikten av en evidensbaserad tobakspolitik. Det är hos dessa partier som en förbättrad implementering av tobakskonventionens artiklar i Sverige har det i särklass starkaste stödet.

Vänsterpartiet högprioriterar de flesta tobakspolitiska åtgärder som undersökningen omfattade, från reklambegränsningar för tobaksindustrin som exponeringsförbud och standardiserade förpackningar, skatteinstrumentet som konsumtionsdämpare, lagstiftade rökfria utomhusmiljöer och stopp för illegal handel till ett måldatum för utfasning av rökningen.

Lägst prioriterar Vänsterpartiet en licensiering och ett förbud mot ”barnsmaker” i snus, även om dessa fortfarande anses som viktiga frågor. En reglering av nya tobaks- och nikotinprodukter har rankats allra lägst av Vänsterpartiet eftersom partiet anser att de andra frågorna är så mycket viktigare.

Vänsterpartiet hade en liknande tobakspolitisk inställning i 2014 års undersökning.

Bilden:Karin Rågsjö, ledamot i riksdagens socialutskott,svarade på frågorna för Vänsterpartiet

Om Tobaksfaktas partistudie

Tobaksfaktas partiundersökning 2018 visar att Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar tobaksfrågan högst. Sämst i klassen är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Läs hela rapporten här.

Läs sammanfattningar av respektive partis tobakspolitik här:

Miljöpartiet

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Läs vidare