Plats: digitalt möte via zoom.

Tid: tisdag 1 september kl. 13.00-15.00

Program

Välkommen!
Moderator Lena Sjöberg Yrkesföreningar mot Tobak

Tobaksfri Skoltid
Helen Stjerna, generalsekreterare Non Smoking Generation.

Möjligheter och svårigheter för skolhälsovården i det hälsoförebyggande
arbetet
Bitte Jacobsson Sjuksköterskor mot Tobak, Rf Kontraktsmetoden

Tandvårdens möjligheter att stärka folkhälsan
Marie Udén, ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet
Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening
Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Bensträckare

Barnkonventionen och Tobak
Ywonne Wiklund, Tobaksprevention/Tobaksfri Duo Region  Västerbotten.

Snus, från brunt och ute- till vitt, fräscht och inne
Johanna Reuterwing Smajic, Tandvård mot Tobak,  Leg tandhygienist, samordnare Tobaksfri Duo Region Kalmar
Suzanne Bengtsson VISIR, tidigare länsstyrelsen Stockholm

OBS: ”Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsans intressen”. I enlighet med Tobakskonventionen, ratificerad av Sverige 2005, och dess artikel 5.3 ska folkhälsoarbetet fredas ”från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin”. Representanter från tobaksindustrin och e-cigarettindustrin och de som främjar deras intressen har därmed inte tillträde till seminariet.

Frågor om seminariet kan ställas till Lena Sjöberg, kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak

Varmt välkomna!
Lena Sjöberg, Yrkesföreningar mot Tobak

Anmälan till Yrkesföreningar mot Tobaks seminarium 1 sept

 

Läs vidare