Andelen rökare minskar sedan lång tid i Sverige, men olika snabbt i olika grupper. Statistik från barnhälsovården visar att andelen barn som bor med rökare varierar kraftigt i olika delar av Stockholms län, liksom andelen gravida som röker. Hur påverkas barnens hälsa av passiv rökning? ”Smittar” rökning till nästa generation? På vilket sätt arbetar Barnmorskemottagning (BMM) och Barnhälsovården (BVC) för att stödja föräldrar samt blivande föräldrar till rökfrihet?

Under webbinariet diskuteras ämnet och deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och identifiera vilka utmaningar som finns.

Läs mer och anmäl dig här

Läs vidare