Det blir ett fullspäckat program med viktig kunskap och inspiration. Huvudfokus under dagen är barnens rätt i Tobaksfrågan, kopplat till att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Under seminariet presenteras en ny uppdaterad kortversion av materialet ”Barnens Rätt i Tobaksfrågan” (BRiT). Josefin Jonsson från Folkhälsomyndigheten kommer att berätta om vad som hänt sedan nya lagen infördes 1 juli och vi ger en  uppdatering av hur det går med Tobacco Endgame-arbetet runt om i landet och vad som händer framöver.

Om seminariet

Plats:

Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra kyrkogata 10 i Stockholm. Huset ligger nära Centralstationen.

Medverkande:

Margareta Panzar och Kristina Ahlström
Margareta Pantzar, Psykologer mot Tobak (PmT) och Kristina Ahlström från Tobaksfakta presenterar den nya versionen av BRiT-materialet och en nygjort kortfolder.  

Ywonne Wiklund 
Ywonne Wiklund från Psykologer mot Tobak (PmT) berättar om Laura Greens rapport Children have a Right to a Tobacco-free World.

Josefin Jonsson, Folkhälsomyndigheten
Josefin Jonsson, chef på enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, pratar om vad som händer inom tobaksområdet med fokus på uppdrag riktade mot barn, samt redogör för erfarenheterna av regleringarna av rökfria miljöer.

Håkan Leifman och Irma Kilim
Presentation av ANDTS:s skuggstrategi.

Lena Sjöberg, Projektledare för de regionala grupperna Tobacco Endgame
En uppdatering av hur det går med Tobacco Endgame-arbetet runt om i landet.

Göran Boëtius, ordförande i Tobaksfakta 
Hur ser Tobacco Endgame-strategin ut framåt?

Kristina Nilsson (S), vice ordförande Socialutskottet 
Tobacco Endgame – Hur ser det ut politiskt idag? Hur ser det ut fram till 2025?

Helene Stjerna, generalsekreterare Non Smoking Generation och Kristin Byrkje, specialrådgivare Krefteföreningen Norge
”Tobaksfri skoltid”

 

Inspiration och goda exempel från olika regioner:

Matilda Frans, hälsopedagog Uppsala
”Hälsoäventyret”

Birgitta Enmark, leg tandhygienist Folktandvården Folkhälsa, Gävleborg
”Tobaksfri Duo – så får vi det att fungera”

Johanna Reuterving Smajic, leg tandhygienist Folktandvården Kalmar
”Tobaksfri Utmaning – tobaksprevention på gymnasiet”

Ingrid Edvardsson Aurin, folkhälsoutvecklare, Dr Med Vet Region Kronoberg
”Fimpar Du Fimpar Jag”

 

 

Anmälan till seminariet Tobacco Endgame 19 november i Stockholm

 

 

Läs vidare