– Sverige välkomnar tobaksproduktdirektivet som kan ge stora folkhälsovinster i hela Europa, säger barn- och äldreminister Maria Larsson, ansvarig minister för tobakspolitiken.

– Direktivet möjliggör att stävja tobaksbruket hos unga, ge förbättrat konsumentskydd och bekämpa smuggling.

Tobaksproduktdirektivet innebär bl.a. att hälsovarningar i text och bild ska täcka minst 65 procent av tobaksförpackningars fram- och baksidor samt att länder som vill, får gå längre och införa helt standardiserade (neutrala) tobaksförpackningar. Direktivet förbjuder också s.k. karaktäristiska smaker i tobak, ställer nya krav på märkning och spårbarhet för att bekämpa illegal handel och kräver reglering av e-cigaretter.

Utredaren ska lämna förslag om hur samtliga dessa regler ska föras in i svensk lag.

Tobaksproduktdirektivets regler om smaktillsatser omfattar inte snuset, som är förbjudet överallt i EU utom i Sverige. Sverige har fått eget ansvar för regleringen av snus och i utredningsdirektivet ingår även ett uppdrag attlämna förslag på nationell reglering av snus och tuggtobak.

Även frågan om behov av tillståndsplikt för försäljning av tobak ska analyseras och vid behov ska förslag lämnas. Slutligen ska utredaren också analysera om ändringar behövs för ett nationellt genomförande av WHO:s protokoll om eliminerande av illegal handel med tobaksvaror.

Utredare blir Göran Lundahl, lagman vid förvaltningsrätten i Växjö och hovrättslagman i Skåne och Blekinge. Göran Lundahl har tidigare varit ansvarig för utredningen En väg till bättre tillsyn 2013:50 samt Kontrollköpsutredningen Ds 2012:11.

Här är utredningsdirektivet.

Läs vidare