Unga i åldern 16 till 25 år har erfarenhet av e-cigaretter och åsikter om hur reglerna för försäljning och marknadsföring av tobaksprodukter bör skärpas:

  • Sex av tio (62 procent) tycker att det är dåligt med tobaksreklam i anslutning till försäljningsställen. 17 procent tycker att det är bra.
  • Sex av tio (59 procent) anser ett exponeringsförbud bör införas. 23 procent anser inte det.
  • Sju av tio (72 procent) har hört talats om e-cigaretter.
  • Var tionde ung (12 procent) har prövat att röka e-cigaretter.
  • Sju av tio tycker att en åldersgräns på 18 år bör införas för köp av e-cigaretter. 16 procent anser inte det.

– Unga har en mycket tydlig inställning till både exponeringsförbud och en åldersgräns för e-cigaretter, säger Elin Ramfalk, generalsekreterare för A Non Smoking Generation.

– Undersökningen visar att ”godisröken” är en ungdomsfälla, och försäljningen av e-cigaretter behöver därför regleras.

Totalt har 1 027 personer i åldrarna 16 till 25 år intervjuats under perioden den 1-6 november. Det är Novus som på uppdrag av A Non Smoking Generation har genomfört undersökningen.

Läs vidare