– Vi fann att ju fler cigarettpaket man röker per vecka och ju längre man fortsätter att röka, desto större blir risken för nedsatt hörsel, säger studiens huvudförfattare Piers Dawes till engelska Medicalxpress.

Sambandet mellan tobaksrök och nedsatt hörsel är fortfarande oklar. Forskarna är inte säkra på om det är kemikalier i röken som direkt påverkar hörseln eller om nedsättningen beror på indirekt påverkan av rökrelaterade skador på blodkärlen. De båda kan också tänkas samverka.

Den större risken för passiva rökare kan bero på att forskarna jämförde rökarna med såväl icke rökare som passiva rökare, medan man jämförde de passiva rökarna enbart med icke rökare. Slutsatsen är att sambandet mellan tobaksrök och hörselnedsättning kan ha underskattats.

I studien deltog 164 770 vuxna i åldern 40 till 69 år, som hörselundersöktes åren 2007-2010, sedan de anslutet sig till UK Biobank, ett nationellt projekt med syfte att förbättra folkhälsan.

Forskarna framhåller att hörselnedsättning ofta ses som en oundviklig konsekvens av åldrandet. Den nya studien visar att så inte behöver vara fallet. Att sluta röka och att skydda hörseln mot höga ljudnivåer är två praktiska åtgärder som man kan vidta för att förebygga hörselförsämringar senare i livet, konstaterar forskarna. Studien visar också att före detta rökare har förminskad risk för hörselnedsättningar.

Studien publicerades 29 maj 2014 i tidskriften the Journal of the Association for Research in Otolaryngology.

Sammanfattning i Medicalxpress

Läs vidare