Allt som föreskrivs i direktivet ska vara genomfört av medlemsländerna inom två år. Det innebär att samtliga medlemsländer i maj 2016 ska ha varningar med obligatoriska, avskräckande bilder på 65 procent av cigarettpaketens båda storsidor, förbud för smaktillsatser i cigaretter och rulltobak och för tillsatser som gör det lättare att andas in röken och ökar nikotinupptaget.

Direktivet innehåller också en reglering av e-cigaretter. De får visserligen säljas som vanliga tobaksprodukter, men nikotinhalten får inte överstiga 20 milligram per milliliter. De måste göras barnsäkra och förses med hälsovarningar. Samma reklamregler som för tobak gäller. Medlemsländerna kan själva besluta om e-cigaretter ska säljas som läkemedel. Då gäller striktare bestämmelser för produkterna.

Ett system för spårbar märkning av cigaretternas ursprung och distributionsvägar ska ha införts 2016. Det förstärker arbetet mot smuggling och illegal handel.

Det nya tobaksproduktdirektivet antogs efter en rad kompromisser först efter fem års arbete. Motståndet från tobaksindustrin har haft en aldrig tidigare skådad omfattning. Men i vår har EU-parlamentet och ministerrådet kunnat enas och resultatet anses kunna märkbart minska tobaksbruket inom EU. Direktivet riktas främst till barn och ungdomar för att få dem att aldrig börja använda tobak.

Det slutgiltiga förslaget fick starkt stöd vid den avgörande omröstningen i EU-parlamentet. 514 ledamöter röstade ja och 66 mot. 58 var frånvarande.

Av de 20 svenska ledamöterna röstade 18 ja, medan en representant för Piratpartiet, Christian Engström, röstade nej, och den andra av partiets ledamöter, Amelia Andersdotter, var frånvarande.

Här finns direktivet att hämta, även på svenska.

Läs vidare