EU-kommissionens tog initiativet till en skärpning av det befintliga tobaksproduktdirektiv som kom till 2001 för att göra det möjligt för medlemsländerna att effektivare förebygga ohälsa och minska de 700 000 tobaksrelaterade årliga dödsfallen i unionen.

Syftet var att anpassa direktivet till nya veteskapliga rön, nya produkter och den allt mer avancerade marknadsföringen från tobaksindustrin.

Bland de viktigaste åtgärderna är att varningar med text och bilder ska täcka 65 procent av cigarettpaketens storsidor och att e-cigaretter regleras. Dessa ska klassas som läkemedel om de påstås kunna hjälpa rökare att sluta, och annars som tobaksvaror. I det senare fallet får nikotinhalten inte överstiga 20 milligram per milliliter. Återfyllbara patroner tillåts, men e-cigaretterna måste göras barnsäkra och förses med hälsovarningar. Samma reklamregler som för tobak ska gälla.

Tillsatser som kan göra cigaretter och rulltobak attraktivare genom att tillföra en ”karaktäristisk smak” förbjuds. Även mentol förbjuds, men först från år 2020.

Tillsatser som är direkt farliga för hälsan förbjuds och tobaksindustrin kan bli skyldig att genomföra extrastudier av ämnen på en särskild lista som EU-kommissionen ska utforma. Tillsatser som är nödvändiga för tillverkningen, som t ex socker tillåts.

– Det här är kulmen på flera års hårt arbete under intensiv lobbying från tobaksindustrin, säger den brittiska socialdemokraten Linda McAven som lett parlamentets arbete med tobaksdirektivet.

– De nya åtgärderna är ett stort steg i riktning mot bättre tobakskontroll och kommer att bidra till att nästa generation inte lockas till rökning. Vi vet att det är barn och inte vuxna som börjar röka. I dag har de flesta redan börjat röka före 18-årsdagen.

De antagna texterna

Läs vidare