Orsak till förseningen är att Philip Morris International, PMI, för ett år sedan överklagade beslutet om de större varningarna, som med bilder och text täcker 85 procent av båda storsidorna, och som skulle ha införts i oktober 2013. Hittills har varningarna täckt 55 procent.

PMI hävdade att hälsodepartementet inte hade befogenhet att fatta ett beslut om större varningar eftersom förändringen skulle innebära ett intrång i den ideella varumärkesrätten. En förvaltningsdomstol beslutade att temporärt stoppa de nya varningarna, ett beslut som nu inte gäller längre.

Uppgiften om de större varningarna i Thailand är ett av de nya inslagen i en uppdatering av Tobaksfaktas faktablad om varningsbilder

Läs vidare