Artikeln avslöjar den taktik som industrin använt i årtionden för att lura allmänheten om hälsoriskerna med cigaretter. Insatserna inkluderar sponsring av hela nummer av prestigefyllda forskningstidskrifter och deltagande i forskningskonferenser om tobakskontroll, där tobaksindustrisponsrad forskning presenteras tillsammans med oberoende, trovärdig folkhälsoforskning, enligt artikeln.

Läs vidare