Australien har som första land i världen beslutat införa neutrala tobaksförpackningar. Lagen träder i kraft i december i år. Syftet är att skydda både unga och vuxna från tobaksreklam så att landet kan uppnå målet om att andelen rökare år 2020 ska ligga under tio procent.

Under 2011 pågick en hård politisk kamp om lagförslaget om neutrala paket. De nypublicerade siffrorna visar att British American Tobacco, Phillip Morris och Imperial Tobacco gav sammanlagt nio miljoner dollar till the Alliance of Australian Retailers som bedrev en kampanj mot lagförslaget. Tobaksindustrin arbetade alltså indirekt, via återförsäljarna.

Dessutom lade Imperial Tobacco over fyra miljoner dollar på opinionsbildning mot förslaget genom tryckt material och TV-reklam. Philip Morris satsade ca 500000 dollar på liknande insatser.

Den politiska koalition som var emot neutralaförpackningar fick också donationer av både British American Tobacco och Philip Morris.

Källa: ABC Melbourne

Läs vidare