Seminariet är uppdelat i tre delar: tobakspolitik, ungdomar och nya produkter, samt tobakens miljöpåverkan.

Medverkande:

Ann Post, Kanslichef, Tobaksfakta
Birgitta Enmark, Ordförande, Yrkesföreningar mot Tobak
Suzanne Bengtsson, konsult tobakslagar och tillsynsfrågor
Vidar Albinsson, Ledamot, Psykologer mot Tobak
Lena Sjöberg, Ordförande, Tobaksfakta
Josefin Jonsson, Avdchef, Folkhälsomyndigheten
Johanna Reuterving Smajic, Ledamot, Tandvård mot Tobak
Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking generation
Niclas Malmberg, ledamot, VISIR

Tid:  tisdagen 6 juli kl 9.30-13.00
Plats: direktsänds via youtube

Läs hela programmet här

Läs vidare