Tobaksfaktas ordförande Göran Boëtius och tobakspolitiska expert Margaretha Haglund har skrivit remissvaret. De skriver bland annat att tobaksförpackningar absolut inte ska betraktas som tryckt skrift utan som tobaksindustrins främsta marknadsföringsplats. Det kräver en snar reform om neutrala tobaksförpackningar som kan införas med hjälp av t.ex. marknadsföringslagen.

Läs remissvaret här

Läs också Tobaksfaktas faktablad Myterna och fakta om neutrala paket

Läs vidare