Tobaksfaktas betyg till Sverigedemokraterna: Absolut inte godkänd. SD saknar en tobakspolitik i folkhälsans tjänst. Partiet står för den sämsta tobakspolitiken.

Varje år dör enligt aktuella data från Socialstyrelsen 12000 svenskar av tobaksskador, 33 varje dag. Samtidigt rekryterar tobaksindustrin årligen omkring 20000 nya konsumenter, barn och ungdomar, till ett ofta livslångt tobaksbruk. Tobaksbruket beräknas dessutom kosta samhället drygt 30 miljarder varje år.

I tabellen här kan du se hur Sverigedemokraterna och övriga riksdagspartier svarade.

Tobaksfaktas bedömning:
Sverigedemokraterna är det riksdagsparti som företräder den allra sämsta tobakspolitiken. Av 16 listade åtgärder som rekommenderas av WHO förordar SD enbart fem; förbud mot smaktillsatser som frukt och godis i tobak, främja tobaksavvänjning, eliminering av olaglig handel och bättre efterlevnad av åldersgränsen.

Liksom C vill SD inte heller bidra med ekonomiskt stöd till frivilliga organisationer som arbetar mot tobaksskadorna.

Om Tobaksfaktas partibetyg

Under Almedalsveckan 2014 publicerar vi dag för dag analyser av de medverkande riksdagspartiernas tobakspolitik. Analyserna bygger på den studie som vi presenterar i foldernVal 2014 # Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

För mer information, kontakta:
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, tel.070-7426006
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, tel.072-7417433

Det här anser Tobaksfakta behövs i en framtida svensk tobakspolitik som sätter barnens bästa före tobaksindustrins välmående:

  • Det nationella ledarskapet bör förstärkas betydligt, liksom resurserna.
  • Grunden för det tobaksförebyggande arbetet bör beskrivas i ett nationellt handlingsprogram med ett förslag till slutdatum, t.ex. ett rökfritt Sverige 2025 med färre än 5 % rökare.
  • Opinionsbildningen bör förstärkas avsevärt, gäller inte minst informationen om tobaksindustrins arbetsmetoder.
  • Regler bör införas för att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken.
  • Årliga tobaksskattehöjningar med minst 5 % över inflationen.
  • Kontroll av attraktiva tillsatser, som t.ex. frukt och godis, i all tobak, inklusive snus.
  • Varningsbilder bör införas på samtliga tobaksförpackningar.
  • Tobaksreklamförbudet bör förstärkas genom t.ex. ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar.
  • Fler rökfria miljöer som t.ex. vid entréer, perronger/hållplatser och på lekplatser.
  • Sverige bör dessutom som tidigare bidra aktivt i det internationella tobaksförebyggande arbetet och bl. a. ge stöd till resurssvaga länder.
Läs vidare