Tobaksfaktas sammanlagda betyg till Socialdemokraterna: Godkänd. Politiken är dock i flera fall något ologisk.Utmärkt att ni försöker prioriterar barnens bästa, men bättre kan ni!

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – frågade Socialdemokraternas riksdagskansli om partiets inställning till de åtgärder som WHO:s tobakskonvention förordar. 178 länder, inklusive Sverige, är anslutna till tobakskonventionen och rekommenderas att genomföra åtgärderna så snart som möjligt. Vi frågade också om partiets inställning till att sätta ett tidsbestämt mål för när rökningen i Sverige ska vara nere på en mycket låg nivå – ett slutdatum för rökningen.

Tabellen här visar hur Socialdemokraterna och övriga riksdagspartier svarade.

Tobaksfaktas bedömning:
Socialdemokraterna framstår som det parti som efter Miljöpartiet och Vänsterpartiet har den bästa tobakspolitiken. Partiet sätter folkhälsan före tobaksindustrins fortsatta välmående. Dock känns politiken i flera fall som ologisk. Om man prioriterar neutrala tobaksförpackningar innebär detta också slutet för de så kallade slim-paketen, något som S i dag inte säger sig stödja.

Att S inte stödjer åtgärder för att minska tobaksindustrins påverkan på tobakspolitiken är också förvånande, liksom att inte förorda insatser för att öka befolkningens kunskaper om tobaksindustrins påverkansmetoder.

S är inte heller för att förbjuda attraktiva smaktillsatser, som t.ex. frukt och godis, i alla former av tobak (inklusive snus). Detta är bekymmersamt, särskilt om det beror på snuslobbyns påtryckningar.

Om Tobaksfaktas partibetyg

Under Almedalsveckan 2014 publicerar vi dag för dag analyser av de medverkande riksdagspartiernas tobakspolitik. Analyserna bygger på den studie som vi presenterar i foldernVal 2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

För mer information, kontakta:
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, tel.070-7426006
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, tel.072-7417433

Det här anser Tobaksfakta behövs i en framtida svensk tobakspolitik som sätter barnens bästa före tobaksindustrins välmående:

  • Det nationella ledarskapet bör förstärkas betydligt, liksom resurserna.
  • Grunden för det tobaksförebyggande arbetet bör beskrivas i ett nationellt handlingsprogram med ett förslag till slutdatum, t.ex. ett rökfritt Sverige 2025 med färre än 5 % rökare.
  • Opinionsbildningen bör förstärkas avsevärt, gäller inte minst informationen om tobaksindustrins arbetsmetoder.
  • Regler bör införas för att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken.
  • Årliga tobaksskattehöjningar med minst 5 % över inflationen.
  • Kontroll av attraktiva tillsatser, som t.ex. frukt och godis, i all tobak, inklusive snus.
  • Varningsbilder bör införas på samtliga tobaksförpackningar.
  • Tobaksreklamförbudet bör förstärkas genom t.ex. ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar.
  • Fler rökfria miljöer som t.ex. vid entréer, perronger/hållplatser och på lekplatser.
  • Sverige bör dessutom som tidigare bidra aktivt i det internationella tobaksförebyggande arbetet och bl. a. ge stöd till resurssvaga länder.

Läs vidare