Tobaksfaktas sammanlagda betyg till Folkpartiet: Underkänd. Folkpartiets nuvarande tobakspolitik sätter tobaksindustrins välmående framför våra barn och ungdomars hälsa.

Varje år dör enligt aktuella data från Socialstyrelsen 12000 svenskar av tobaksskador, 33 varje dag. Samtidigt rekryterar tobaksindustrin årligen omkring 20000 nya konsumenter, barn och ungdomar, till ett ofta livslångt tobaksbruk. Tobaksbruket beräknas dessutom kosta samhället drygt 30 miljarder varje år.

Tabellen på denna länk visar hur Folkpartiet och övriga riksdagspartier svarade.

Tobaksfaktas bedömning:
Folkpartiets nuvarande tobakspolitik förvånar. När tobakslagen kom till på 1990-talet var Folkpartiet en av tillskyndarna. I dag däremot står FP för den tredje sämsta tobakspolitiken. Enbart Moderaterna och Sverigedemokraterna har en sämre tobakspolitik.

Folkpartiet stödjer liksom Moderaterna mycket få åtgärder för att reglera tobaksindustrin. Varken ett exponeringsförbud, neutrala förpackningar, förbud för kosmetikaliknande tobaksförpackningar eller regler för att minska tobaksindustrins påverkan på tobakspolitiken får FP:s stöd. Liksom M och SD stödjer partiet inte heller ett slutdatum för rökningen eller fler rökfria miljöer, som t.ex. entréer, hållplatser, perronger och lekplatser.

Om Tobaksfaktas partibetyg

Under Almedalsveckan 2014 publicerar vi dag för dag analyser av de medverkande riksdagspartiernas tobakspolitik. Analyserna bygger på den studie som vi presenterar i foldernVal 2014 # Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

För mer information, kontakta:
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, tel.070-7426006
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, tel.072-7417433

Det här anser Tobaksfakta behövs i en framtida svensk tobakspolitik som sätter barnens bästa före tobaksindustrins välmående:

  • Det nationella ledarskapet bör förstärkas betydligt, liksom resurserna.
  • Grunden för det tobaksförebyggande arbetet bör beskrivas i ett nationellt handlingsprogram med ett förslag till slutdatum, t.ex. ett rökfritt Sverige 2025 med färre än 5 % rökare.
  • Opinionsbildningen bör förstärkas avsevärt, gäller inte minst informationen om tobaksindustrins arbetsmetoder.
  • Regler bör införas för att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken.
  • Årliga tobaksskattehöjningar med minst 5 % över inflationen.
  • Kontroll av attraktiva tillsatser, som t.ex. frukt och godis, i all tobak, inklusive snus.
  • Varningsbilder bör införas på samtliga tobaksförpackningar.
  • Tobaksreklamförbudet bör förstärkas genom t.ex. ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar.
  • Fler rökfria miljöer som t.ex. vid entréer, perronger/hållplatser och på lekplatser.
  • Sverige bör dessutom som tidigare bidra aktivt i det internationella tobaksförebyggande arbetet och bl. a. ge stöd till resurssvaga länder.

Läs vidare