Det var mycket fokus på alkohol och narkotika på drogfokus, men tobaksfrågan belystes i ett seminarium där både CAN och Konsumentverket höll intressanta presentationer. CAN visade prevalenssiffror, där till exempel unga flickors nya snusbruk framstår klart, och Konsumentverket beskrev vad nya lagen från 1 augusti säger om tobak och framför allt de nya tobaksfria nikotinprodukter när det gäller marknadsföring. Det är både solklart och lite oklart var gränserna för reklam går.  Anmälningar och prejudicerande domar kommer att visa vägen.

Läs vidare