Tankesmedjan Tobaksfakta framhåller i brevet till WHO-chefen Margaret Chan att inbjudan är förvånande och strider mot WHOs arbete för att förhindra tobaksindustrins inflytande på folkhälsopolitiken. Ett arbete som Margaret Chan själv engagerar sig hårt i.

Tankesmedjans förhoppning är att övriga delar av FN-systemet ska ta intryck av WHOs hållning, vilket skulle omöjliggöra att bjuda in en så tydlig tobaksindustriföreträdare att tala vid ett toppmöte.

Här kan du läsa hela brevet på engelska.

Läs vidare