Nu är det bara några dagar kvar till Almedalsveckan 2014, som inleds på söndag 29 juni. Tobaksfakta fortsätter då sin valårssatsning på att granska partiernas tobakspolitik. Vi sätter betyg på vart och ett av riksdagspartiernas tobakspolitik och publicerar betyget den dag som partiet har sin taldag i Almedalen.

– Vi vill sätta fokus på hur partierna i sin tobakspolitik lever upp till WHO:s tobakskonvention, världens första hälsokonvention, som Sverige anslöt sig till 2005. Snart har tio år gått och Sveriges efterlevnad av tobakskonventionen kunde vara betydligt bättre, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Det här är viktig information för väljare som prioriterar folkhälsofrågor.

Betygen på riksdagspartiernas tobakspolitik baseras på en undersökning som Tobaksfakta gjorde november 2013-januari 2014. Vi frågade samtliga riksdagspartiers kanslier om partiets inställning till de åtgärder som WHO:s tobakskonvention uppmanar alla anslutna länder att genomföra. Bland dessa åtgärder finns exponeringsförbud för tobaksvaror, standardiserade, neutrala tobaksförpackningar och fler rökfria miljöer. Tobaksfakta frågade även om partierna vill sätta ett slutdatum för rökningen i Sverige, så som föreslås i kampanjen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Partiernas svar redovisas i foldern Val 2014# Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

En bra bit över 3 000 evenemang – omkring tusen fler än fjolårets rekordvecka – kommer att genomföras under årets Almedalsvecka. Tobaksfakta kommer att medverka på flera sätt – bland annat med ett seminarium med efterföljande mingel som arrangeras i samarbete med 17 av Tobaksfaktas medlemsorganisationer. Tid och plats: Tisdag 1 juli kl 15.30 – 18.30, fysiken i Hälsodalen vid S:t Hans ruin i Visby. Moderator är Annika Dopping. Läs mer här.

Läs vidare