Till grund för utskottets förslag om tillståndsplikt ligger motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

När det gäller övriga tobaksmotioner från de tre åren vill socialutskottet att riksdagen ska avslå dem. I de flesta fall anser utskottet att det redan pågår arbete på de områden som motionären tagit upp. Ett exempel på detta är de många tobaksmotioner som vill utöka de rökfria offentliga miljöerna. Socialutskottet skriver i sitt yttrande att riksdagen bör avvakta att Folkhälsomyndigheten blir klar med sitt pågående uppdrag om fler rökfria miljöer: ”Utskottet utgår från att regeringen återkommer med förslag på fler rökfria miljöer så snart som möjligt efter myndighetens redovisning.”

Sammanfattning av betänkandet

Läs vidare