Det sker med hjälp av hyllor, så kallade power walls, (bilden), som främst är konstruerade för en massiv och påträngande skyltning av cigarettpaket – så länge exponering är tillåten. Men de är också utrustade med rullgardiner som vid behov döljer sortimentet. Sådana hyllor har installerats i cirka 500 butiker inom Pressbyrån och 7-Eleven.

Rullgardinerna har en funktion redan nu. De kan dras ner för att skydda hyllornas innehåll mot inbrott när butiken stängs, men förväntas också duga om Sverige inför ett exponeringsförbud för tobak. Då måste de förstås vara neddragna hela tiden, men dras upp varje gång någon handlar cigaretter.

Exponeringsförbud är ett av de förslag som finns med i den pågående revideringen av EUs tobaksproduktdirektiv.

Modell från Japan Tobacco

De nya hyllorna har tillverkats enligt en modell från Japan Tobacco International, JTI Sweden, av ett företag i Småland, Hestra Inredningar, som också installerat hyllorna i butikerna. Fakturorna har gått till JTI, det företag som numera tillverkar bl a de gamla cigarettmärkena från Swedish Match, t ex Blend, Glenn och John Silver, men också Winston och Camel.

Initiativet till hyllvalet togs av norskägda Reitan Servicehandel Sverige AB, som upplåter butikerna inom Pressbyrån och 7-Eleven till franchisetagare som mot en avgift driver butikerna under något av dessa välkända varumärken.

Reitan och JTI har utgått från den norska lagen om exponeringsförbud i sin planering. Norska hälso- och omsorgsdepartementet bekräftar att lagen tillåter hyllor med rullgardin. Det är inte reglerat på vilket sätt tobaksvarorna ska döljas, bara att de ska vara osynliga för kunderna, men de får synas vid de tillfällen personal hämtar fram cigarettpaket eller annan tobak till en kund.

Reitans satsning på JTIs power walls uppdagades när det marknadsundersökande företaget The Nielsen Company på uppdrag av Tankesmedjan Tobaksfakta undersökte förekomsten av power walls i ett representativt urval av 210 servicehandelsbutiker i Stockholms stad under två veckor i år.

Det visade sig att alla butiker inom Pressbyrån och 7-eleven som besöktes hade sådana hyllor. Att det samma gäller kedjornas butiker i hela landet bekräftades sedan av Reitan och Hestra Inredningar.

Hälften har power walls

Nielsens undersökning i Stockholm visade att av renodlade tobaksbutiker hade 20 procent power walls. Totalt hade drygt hälften, 53 procent, av de besökta butikerna power walls för tobak.

Även övriga tobaksbolag erbjuder cigaretthyllor och snuskylar till butiker och kedjor. 30 butiker i kedjan City Gross har fått power walls av en modell från British American Tobacco, BAT, som också tillverkats av Hestra Inredningar. De saknar rullgardiner, men är utrustade med andra säkerhetsanordningar.

Phillip Morris har också power walls ute i butikerna . Där finns även ett stort antal snuskylar från Swedish Match och övriga snustillverkare.

Lockar till köp

Flera internationella vetenskapliga studier visar att det påträngande sätt som cigaretter exponeras på i power walls lockar till köp både bland ungdomar och vuxna som slutat röka eller håller på att försöka sluta. En undersökning i tidningen Addiction, nummer 2, 2008, visar att även 25 procent av vuxna rökare får impulser att köpa när de ser tobaken, fast de inte alls hade planerat att handla tobak vid det tillfälle då de utfrågats efter att ha köpt tobak.

De hyllor som placerats ut i Pressbyråns och 7–Elevens butiker är tillverkade i enheter som är 90 centimeter breda. Ju bredare vägg bakom butiksdisken desto fler enheter ryms. De är utrustade med ramp och LCD-skärmar för reklambudskap. Varje enhet har en separat rullgardin, vilket gör att innehållet i övriga enheter inte skulle exponeras vid inköp sedan ett exponeringsförbud trätt i kraft. Fram till dess kan JTI, Reitan och deras franchisetagare, enligt tillgängliga forskningsresultat, räkna med en effektiv skyltning.

Carl-Olof Rydén

Bild: Bosse Johansson

Publicerat 30 juni 2011

Läs vidare