Resultatet motsäger tobaksindustrins vanligaste argument att höjda tobaksskatter leder till ökad smuggling. Undersökningar som resulterat i högre andelar smuggeltobak har oftast bekostats av tobaksbolag.

Undersökningen publicerades 11 december på tidskriften Tobacco Controls hemsida. Syftet med den var att kartlägga omfattningen av illegal försäljning och sambandet mellan denna och nivån på tobaksskatterna. Som smuggelcigaretter räknades sådana som köpts från illegala handlare eller till extremt lågt pris hos legala handlare. Kännetecken på paketen kunde vara felaktiga hälsovarningar eller brist på skattemärken.

Från början engagerades tusen deltagare i varje land, tillsammans 18 056. 27 procent av dessa uppgav att de var aktiva rökare. Undersökningen gick sedan till så att rökarna vid direktkontakt ombads visa upp det senast inköpta paketet cigaretter eller rulltobak.

Totalt visade 5 114 rökare upp sina paket eller beskrev hur de sett ut, om de inte hade paketen kvar.

85 procent uppgav att de köpt laglig tobak i lagliga tobaksbutiker. 5,7 procent hade handlat i automater, 2,5 procent från butiker i andra länder och en procent i tax free-butiker. Ungefär lika många hade fått tobaken i present. 4,1 procent medgav att de hade köpt illegal tobak. Siffror som sedan viktades i relation till specifika förhållanden i befolkningen i varje land och då gav ett resultat på 6,5 procent.

Landet med största andelen rökare som köper illegal tobak är Lettland där 37,8 procent av tobakskonsumenterna köper sådan tobak. Det innebär att vart tionde paket är olagligt. I samtliga EU-länder som gränsar till Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien är tillgången på illegal tobak fyra gånger så stor som i övriga undersökta länder, exempel på att tillgången på illegal tobak betyder mer än priset.

Lägsta andelarna av illegal tobak har Österrike med 0,8, Grekland 1,0, Italien 1,5 och Finland 1,9.

Överraskande var att Sverige kom på andra plats med 18,8 procent. Studiens huvudförfattare, Luk Joossens, Europeiska Cancerunionen i Bryssel, förklarar det resultatet med att man just i Sverige bara lyckades få med 160 rökare i undersökningen, vilket ger ett resultat som inte kan värderas som helt representativt. I övriga länder varierade antalet rökare som visade upp sina paket mellan 200 och 300. I sex länder deltog över 300.

Man kan jämföra siffrorna för Sverige med de av tobaksindustrin bekostade undersökningarna av HUI, Handelns utredningsinstitut, som sommaren 2012 gav resultatet 11,2 procent. Den senaste undersökningen från Sorad (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet) visade ett resultat på knappt en procent.

Det samlade resultatet från undersökningen är representativt och visar att försäljningen av illegal tobak är mindre än vad tobaksindustrin hävdar och att tillgången på sådan tobak driver fram mer illegal försäljning än höjda tobaksskatter.

Källa: Tobacco Control; Illicit cigarettes and hand-rolled tobacco in 18 European countries; a cross-sectional survey

Läs vidare