Vi får en rapport från Folkhälsomyndigheten, Sluta Röka Linjen och ett gott exempel från Östergötland där man nu infört gratis tobaksavvänjning inom hela hälso-och sjukvården samt tandvården. Självklart får vi också en lägesrapport om vår kampanj #lagarforallabarnsframtid.

Läs hela programmet här

Anmälan till digitalt Tobacco Endgame-seminarium 2 juni

Läs vidare