Sambandet mellan rökning och bröstcancer är kontroversiellt. Många studier har funnit ett klart samband. Ändå betraktar en rad forskare sambandet som oklart. Det beror dels på att det är svårt att skilja mellan vad som är effekterna av rökning och vad som beror på alkohol i fråga om bröstcancer, och dels på att forskarna inte funnit något tydligt dos-responssamband. Med dos-responssamband menas att riskökningen står i proportion mot hur mycket man exponerats för riskfaktorn. Ett sådant samband brukar betraktas som ett tydligt bevis för att en misstänkt riskfaktor verkligen ökar risken för en viss sjukdom.

För att undersöka frågan om bröstcancer och rökning ytterligare analyserade amerikanska forskare uppgifter om 73 388 kvinnor. Under uppföljningstiden på 13 år drabbades 3 721 av kvinnorna av spridd bröstcancer. Spridd bröstcancer upptäcktes 24 procent oftare hos rökande kvinnor och 13 procent oftare hos kvinnor som tidigare hade rökt.

Kvinnor som börjat röka före sin första mens hade 61 procent högre bröstcancerrisk än rökfria. Hos kvinnor som börjat röka efter första mens men minst 11 år före sin första graviditet var riskhöjningen 45 procent.

Resultatet av studien är viktigt, inte minst med tanke på hur många unga kvinnor som fortfarande börjar röka. Ofta finns föreställningen att det inte spelar någon roll för hälsan om man röker när man är ung, bara man lyckas sluta sedan. Som den aktuella studien visar, finns det dock skadliga hälsoeffekter som kan kvarstå hos den som börjat röka tidigt. År 2012 rökte drygt 39 procent av tjejerna i gymnasiets årskurs 2, enligt siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Länk till bröstcancerstudien

Läs vidare