Däremot förklarar man att den av KO kritiserade indirekta reklam, som det finns exempel på i butiken, kommer att utvecklas ytterligare.

Indirekt reklam i det här sammanhanget består i att helt andra varor än tobak säljs under kända varumärken för tobak.

KO anser att Swedish Match i sin butik på flera sätt klart bryter mot tobakslagens regler om tobaksreklam.

Det började i somras med en skrivelse direkt till Swedish Match där KO påpekade att bolaget i sin snusbutik bryter mot reklamreglerna med en påträngande marknadsföring som uppmanar till tobaksbruk och särskilt vänder sig till unga människor. Bolaget svarade då att man inte ansåg sig bryta mot tobakslagen.

Stämningsansökan kom till domstolen i december. Efter att Swedish Match fått anstånd med sitt svar flera gånger lämnades det till domstolen den 5 februari. Och där medger bolaget att KOs yrkande på en punkt är riktigt, fast med viss reservation.

Det gäller uttrycket New Fresh White som används om snussorten Crushed ice. Det är ett inte tillåtet värdeomdöme som exponeras på en skylt med en bakgrund av en isig yta med spår av skridskoskär. Swedish Match anser emellertid att formuleringen av förbudet bör preciseras.

KO påtalar i sin stämningsansökan också att det i butiken marknadsförs produkter som skidor, skidhjälmar, täckjackort och mobilskal med bolagets snusvarumärken. På t ex ett par skidor står det General med stora skrivtecken. Det bryter enligt KO mot tobakslagens bestämmelse för varukännetecken. Den stadgar att en näringsidkare som marknadsför en annan vara än en tobaksvara inte får använda ett varumärke som helt eller delvis används för en tobaksvara.

Swedish Match hänvisar till samma bestämmelse i argumentationen för sin indirekta reklam. Där finns även formuleringarna ”bestämmelserna tillämpas inte ifråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning förekommer vid marknadsföring av tobaksvaror” och ”om ett varukännetecken framträder i en form som tydligt skiljer sig från utseendet på tobaksvarans kännetecken.”

KO skrev i sin stämningsansökan att Swedish Match i sin snusbutik bedriver en tuff reklam som tilltalar ungdomar. Även om butiken tillämpar åldersgränsen 18 år kommer produkterna i alla fall att cirkulera utanför butiken bland barn och ungdomar yngre än 18.

Den attraktionskraft som marknadsföringen kan ha på barn och ungdomar ska vägas in i bedömningen, skrev KO.

Läs vidare