Det var generalsekreteraren Catherine Day, tvåa i kommissionens rangordning, som förmedlade nyheten till Fredrik Peyron i tobaksbolagets koncernledning i Stockholm.

Det skedde till och med innan pressmeddelandet om avgången var utskickat.

Peyron, som är Senior Vice President i enheten Legal Affairs, tackade för informationen dagen efter i ett svarsmejl. Av mejlet framgår att han ett par dagar tidigare i ett brev föreslagit ett personligt möte med Catherine Day för att få försäkringar om att ett beslut om det traditionella svenska snusets roll vid revisionen av Tobaksproduktdirektivet baserades på vetenskapliga fakta och etablerade principer.

Misstankar om att Cathrine Day gått tobaksindustrins ärenden publicerades i den ansedda tyska tidskriften Der Spiegel, nr 48, i november 2012. Tobaksfakta återgav de viktigaste delarna av anklagelserna. Hon uppges bland annat ha kritiserat det ”generella förbudet mot rökfri tobak” och framförde i ett brev till Hälsodirektoratet den 25 juli i fjol allvarliga betänkligheter mot överdrivet starka åtgärder som föreslogs i revisionen av Tobaksproduktdirektivet.

– De nya uppgifterna om mejlet till Swedish Match från Barrosos närmaste medarbetare bekräftar uppgifter om den nära kontakten mellan henne och Swedish Match. Det känns mycket oroande, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Tobakskonventionen är mycket tydlig i Artikel 5.3 med att tobaksindustrin ska hållas borta från allt inflytande över folkhälsopolitiken. Så länge Barroso inte gett svar på samtliga frågor som EU-parlamentet ställt om vad som egentligen hände när Dalli tvingades avgå kvarstår misstankar om att allt inte gått rätt till.

I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande, som Tobaksfakta rapporterat om, kräver flera frivilligorganisationer som följer arbetet i EU, att hemliga möten med tobaksindustrin måste upphöra.

Organisationerna anser att EU-kommissionen vid flera tillfällen på senare tid, inte minst under Dalli-affären, tydligt brutit mot Artikel 5.3 i Tobakskonventionen och bör se till att uppfylla de skyldigheter som följer av artikeln.

Catherine Days mejlväxling med Swedish Match

Läs vidare