Det framgår av den intervjustudie som Tobaksfakta – oberoende tankesmedja har låtit genomföra inför riksdagsvalet 2018.

Sverigedemokraterna saknar enligt vår bedömning – liksom S och Alliansen – en mer genomtänkt tobakspolitik. Det faktum att Sverige ratificerat WHO:s tobakskonvention har mycket liten inverkan på Sverigedemokraternas politik (vilket för övrigt även gäller Moderaterna och Liberalerna).

Resultatet av 2018 års undersökning är för Sverigedemokraternas del mycket lik resultatet av Tobaksfaktas förra undersökning inför valet 2014.

Trots den negativa inställningen till många viktiga åtgärder i tobakskonventionen anser dock Sverigedemokraterna att det har hög prioritet att lagstifta om rökfria miljöer utomhus. Men partiet vill samtidigt att det även ska finnas platser för rökare även utomhus.

Andra tobakspolitiska frågor som Sverigedemokraterna prioriterar högt är tobaksavvänjning och stopp för illegal handel.

De minst viktiga frågorna anser Sverigedemokraterna är att stoppa tobaksindustrins påverkan på tobakspolitiken, att förbjuda självbetjäningsautomater och att införa förbud mot smaktillsatser i snus.

Bilden:Christina Östberg, riksdagsledamot, svarade på frågorna för Sverigedemokraterna.

Om Tobaksfaktas partistudie

Tobaksfaktas partiundersökning 2018 visar att Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet prioriterar tobaksfrågan högst. Sämst i klassen är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Läs hela rapporten här.

Läs sammanfattningar av respektive partis tobakspolitik här:

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Socialdemokraterna

Liberalerna

Centerpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Läs vidare