kylie_FotorPå tisdagen, World No Tobacco Day (Tobaksfria dagen) hann hon med att gästa både Oslo och Stockholm för att tala om reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar, ”plain packaging”. På onsdagen ska hon vidare till Köpenhamn i samma ärende, för att sedan återvända hem till Australien, som 2012 var först i världen med att införa reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar. Den 20 maj i år började lagar om sådana förpackningar att gälla även i Frankrike och England. Irland kommer att göra samma sak senare under 2016. På tisdagen annonserade Nya Zealand att ett vilande lagförslag om ”plain packaging” ska tas upp och även där förverkligas i år. Och i Oslo medverkade Kylie Lindorff vid det seminarium där hälso- och omsorgsministern Bent Høie avslöjade att också Norges regering – redan i juni – kommer att lägga fram ett lagförslag om reklamfria, standardiserade förpackningar.

– Vi är verkligen stolta över vad vi lyckats åstadkommas vårt eget land. Och över att vi lyckats inspirera och uppmuntra flera andra länder att följa vårt exempel, säger Kylie Lindorff.

Det norska lagförslaget kommer att gälla alla typer av tobak, även snus.

– Vi har inte snus i Australien. Men om vi hade det, skulle det omfattas även av vår lagstiftning. Den gäller all tobak utan undantag – alla tobaksprodukter är farliga! säger hon.

Seminariet i Stockholm arrangerades av Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot Tobak och Sluta-Röka-Linjen, med hjälp av Cancerfonden som bjöd in Kylie Lindorff. Hon berättade om den hårda kampen för att införa reklamfria förpackningar i Australien. Tobaksindustrin gick till massivt angrepp och lade miljarder dollar på kampanjer mot den nya lagen och på att dra igång rättsprocesser mot regeringen. Industrin förlorade två av processerna och tros ha mycket små chanser i den tredje också, som ännu inte är avslutad.

– Tobaksindustrin tror inte längre att de kan stoppa ”plain packaging” i Australien. Men de vill fortfarande försöka skrämma andra länder från att göra samma sak. I viss mån lyckas skrämseltaktiken kanske fortfarande, men ju fler länder som tar steget, desto mindre rädda blir andra länder, säger Kylie Lindorff.

– I dag har vi och regeringarna också en trygg folkhälsovetenskaplig grund att stå på. Alla utvärderingar visar att åtgärden fungerar. Sverige bör göra likadant som Norge och komma ombord!

Rökningen har minskat stadigt sedan de nya förpackningarna infördes i Australien. Experter bedömer att ungefär 25 procent av minskningen kan tillskrivas den nya förpackningslagen. Det betyder att omkring 108 000 färre människor röker tack vare den. I fjol publicerade den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control en särskild bilaga med studier av genomförandet av ”plain packaging” i Australien.

Temat för World No Tobacco Day 2016 är Get ready for plain packaging! och vid seminariet i Oslo offentliggjorde WHO en ny rapport om reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar.

Läs vidare