De nio är Bulgarien, Italien, Tjeckien, Grekland, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Spanien.

– Den svenska regeringen diskuterade den irländska lagen, men valde med tanke på det stundande valet att inte kommentera den, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig i socialdepartementet.

– Den hittillsvarande regeringen stöder det i april beslutade tobaksproduktdirektivet som ju också lämnar möjlighet för varje enskilt EU-land att införa standardiserade, neutrala, tobaksförpackningar, med reservation för att våra lagar kan försvåra ett sådant beslut i Sverige.

Inom EU råder anmälningsplikt om nya lagar som kan tänkas påverka andra medlemsländer. Länderna har tre månader på sig för att lämna en kommentar. För svensk del var t ex den nya alkohollagen föremål för notifiering.

Den myndighet som handlägger frågor om utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik är Kommerskollegium. Myndigheten tar emot utländska anmälningar om nya lagar och informerar de parter i Sverige som den anser skulle beröras av en ny lag i ett annat EU-land genom t ex handelshinder av olika slag.

När det gäller Irlands lagförslag om standardiserade, neutrala, tobaksförpackningar fick Tankesmedjan Tobaksfakta möjlighet att yttra sig. Tobaksfakta avrådde i sin skrivelse regeringen bestämt från att klaga på det irländska lagförslaget. Kärnpunkten var att ”Vi bör förstärka vårt eget tobakspreventiva arbete – inte försvåra andra länders arbete mot tobakens skadeverkningar”.

Utöver Tobaksfakta yttrade sig Folkhälsomyndigheten, Sveriges annonsörer, Svensk servicehandel & Fast food, Svenska Tobaksleverantörsföreningen och Philip Morris.

Nu förbereder Kommerskollegium en liknande procedur som gäller det brittiska lagförslaget om standardiserade, neutrala, tobaksförpackningar.

Tobaksfaktas yttrande om den irländska lagen

Läs vidare