Rökta filterfimpar kan innehålla 7 000 olika kemikalier, varav många är giftiga.
I en ny studie har forskare undersökt effekten av slängda fimpar med cigarettfilter. Gifterna som fastnar i filtret, samt de ämnen som finns i filtret från början, leder till 20 procent högre dödlighet hos vattenlevande mygglarver. Tidigare forskning har visat att gifterna i filtren även påverkar många andra vattenlevande organismer. Till exempel kan fiskar dö om de exponeras för koncentrationer som motsvarar utläckande gifter från knappt två fimpar i en liter vatten under fyra dygn.

– Cigarettfiltren är också en stor källa till mikroplaster som läcker ut i vår miljö, något vi vet har en stor negativ påverkan på biologiskt liv. EU har redan klassat cigarettfilter som farligt avfall, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Forskarnas bedömning är att så länge som det finns cigaretter med filter så kommer de att hamna i naturen. De har observerat hur rökare i Göteborg beter sig när det är dags att fimpa. Många slänger fimpen på marken, även om askkoppar finns i närheten.

Sedan årsskiftet ska tobaksproducenterna betala för saneringen av fimparna. Men det räcker inte menar forskarna. Det är bättre att förebygga problemet än att städa upp efteråt.

Nästa steg i forskningen är plastexperimentet, som innebär att med hjälp av allmänhet och skolelever kartlägga nedskräpningen i Sverige. När det är färdigt kommer forskarna att ha en mer detaljerad bild av hur många fimpar som slängs i naturen.

Fotnot: Sedan 1 januari 2022 kan den som slänger fimpar bötfällas. Skärpboten är 800 kronor.
Under 2022 utdömdes 289 böter, enligt polisen, men det finns ingen statistik över hur många av dessa boter som gäller fimpar.  I Naturvårdsverkets senaste skräpmätning (2020) svarade fimpar för 62 procent av allt skräp. Näst vanligast var portionssnus, 14 procent.

Läs hela studien här

Läs vidare