Marknaden för elektriska cigaretter växer snabbt, även i Sverige. Här är det endast nikotinfria e-cigaretter som får säljas lagligt eftersom e-cigarettvätska med nikotin är läkemedelsklassad och inget sådant läkemedel har godkänts. Det finns dock en omfattande marknadsföring av e-cigaretter både med och utan nikotin, främst på Internet, också i vårt land.

Amerikanska forskare publicerade nyligen en studie av e-cigaretter den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE. Forskarna har under två års tid analyserat e-cigaretter av ett stort märke. I e-cigaretter sker ingen förbränning. I stället hettas vätska upp med hjälp av ett batteri, ånga bildas och andas in. Forskarna har med olika tekniker undersökt vad ångan kan innehålla. De har funnit lite större partiklar av silikat, tenn, silver, järn, nickel och aluminium samt nanopartikar av tenn, krom och nickel.

Många av de ämnen som har hittats är kända för att orsaka skador och sjukdomar i andningsvägarna. Forskarna har även testat ämnenas skadlighet och funnit att de är farliga för mänskliga celler. Forskarna framhållet att det snabbt behövs mycket mer kunskap av hur e-cigaretter påverkar sina användare och personer i deras omgivning.

Här kan du ladda ned studien i sin helhet.

Läs vidare