Införandet av stora varningsbilder på cigarettpaket och förpackningar för rull- och vattenpipetobak pågår nu för fullt i Sverige och övriga EU. Från och med 20 maj nästa år får inga förpackningar utan varningsbilder längre säljas.

Varningsbilderna införs för att tillsammans med andra tobaksförebyggande åtgärder minska rökningen. Det finns gott om vetenskapliga studier som visar att hälsovarningar som består av både avskräckande bilder och text har större effekt än textvarningar utan bild. Varningsbilderna kan bidra till att motivera rökare att sluta och att förebygga återfall hos rökslutare.

Men det är inte bara rökarna som ser varningsbilderna på paketen utan även många i deras omgivning. En intressant fråga är om bilderna även kan minska risken för att barn börjar röka. Forskare vid School of Public Health, University of Washington, gjorde en studie som kan bidra till att besvara den frågan.

Deltagare var 112 barn i åldrarna 13-17 år. Barnens föräldrar var rökare. Under fyra veckor försågs föräldrarna med antingen cigarettpaket som bara hade textvarning eller med paket med varningsbilder. Forskarna mätte hur mycket barnen uppmärksammat varningarna och hur väl de kom ihåg dem. De studerade även bland annat barnens känslomässiga reaktioner på varningarna och hur mycket de diskuterade varningarna med andra.

Resultatet visade att barnen kom ihåg och kunde återberätta bildvarningarna mer än dubbelt så ofta som de mindes varningar med enbart text. Varningsbilderna väckte också mer uppmärksamhet och mer negativa känsloreaktioner hos barnen. Dessutom diskuterade de varningsbilderna med andra mer än de diskuterade textvarningarna.

Forskarna drar slutsatsen att varningsbilder kan ha viktiga effekter på rökares barn och rekommenderar fortsatt forskning om bildernas betydesle för risken att barn börjar röka.

Läs gärna Tobaksfaktas faktablad om varningsbilder.

Läs vidare