Forskarna har följt upp och lagt ihop resultaten av nio tidigare studier med sammanlagt 424 152 manliga deltagare. 1 447 av dem drabbades av bukspottkörtelcancer under den tid de studerades.

En del av deltagarna både rökte och snusade. När forskarna räknat bort effekten av samtidig rökning hos snusarna, hade snusarnainte högre risk än de tobaksfria att få den allvarliga cancerformen.

Forskarna drar slutsatsen att svenskt snus inte verkar bidra till bukspottkörtelcancer hos män och att det är andra ämnen än nikotinet som ligger bakom sambandet mellan rökning och bukspottkörtelcancer.

Läs vidare