Att sluta snusa efter en hjärtinfarkt är lika effektivt som rökstopp för att öka chansen att leva vidare under åren efter infarkten. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala, publicerad i tidskriften Circulation.

Närmare 2 500 snusare ingick i undersökningen. De följdes upp i omkring två år. 675 slutade att snusa efter hjärtinfarkten och 1 799 fortsatte. 83 personer dog under uppföljningsperioden. De som slutat att snusa hade omkring hälften så hög risk att dö under uppföljningen som de som snusade vidare. Riskminskningen var ungefär lika stor som den som ses hos personer som slutar röka efter en infarkt.

– Sambandet mellan snusstopp och ökad överlevnad var starkare än vi hade väntat oss, säger Gabriel Arefalk, som ledde studien.

I artikeln i Circulation rekommenderar han och hans medarbetare att stöd att sluta snusa bör ingå i rehabiliteringen efter hjärtinfarkt, på samma sätt som rökavvänjning.

Läs vidare