Den svenska regeringen skickar inte någon representant till dagens förhandling i EU-domstolen i Luxemburg. Anledningen är enligt Ann Linde att man vill försvara snusets framtid i Sverige. Sverige fick ett permanent undantag från snusförbudet vid sitt EU-inträde.

– I undantaget som Sverige har står det att regeringen inte ska verka för att snus ska spridas till andra länder. Skulle vi ta upp den frågan igen så finns risken att man då omförhandlar tobaksdirektivet, säger EU- och handelsminister Ann Linde till Europaportalen.

Samtidigt säger Linde i intervjun att hon gärna hade sett att Sverige fick sälja snus i andra EU-länder.

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, är mycket kritisk till detta uttalande:

– Att regeringen uttalar stöd för ett tobaksföretags exportambitioner strider mot den internationella tobakskonventionen, ett juridiskt bindande avtal som Sverige anslöt sig till redan 2005, framhåller hon.

– Artikel 5.3 i tobakskonventionen och riktlinjerna till den artikeln säger att tobaksindustrin inte ska tillåtas att påverka folkhälsopolitiken och att en regering inte ska ge några fördelar till tobaksbolag, varken utländska eller inhemska. Konventionen är också tydlig med att dess innehåll omfattar alla former av tobak.

Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, kommenterar snustillverkarens strategi att argumentera med hjälp av låga svenska röksiffror och påståendet att dessa beror på snuset, som är mindre skadligt än cigaretter.

Det är skitsnack. Det handlar bara om att de vill sälja sin skadliga beroendeframkallande produkt. Om man nu vill sluta röka är det ju jättebra att använda de riktiga rökavvänjningsprodukter som faktiskt finns som har minimal skadeverkning, säger Helen Stjerna.

Hon pekar även på globala problem med arbetsförhållanden och barnarbete på tobaksplantager.

– Snus är tobak och tobak är ett globalt hållbarhetsproblem oavsett i vilken slutprodukt tobaken landar. Vi anser att man inte ska gynna tobaksindustrin på något sätt.

Läs vidare