I två stora hälsostudier och en uppföljningsstudie undersökte forskarna hur ungdomars sociala profil påverkar sannolikheten att de börjar snusa och/eller röka. De studerade också tobaksvanornas utveckling mellan 16- och 19-årsåldern.

När pojkar som använde snus i 16-årsåldern jämfördes med pojkar som var tobaksfria i samma ålder, såg forskarna att snusande ökade risken för att ha börjat röka i 19-årsåldern. Det som skedde var att de som använde snus tidigt efter några år ofta blev kombinationsbrukare, d.v.s. både rökte och snusade.

– Vi fann ingen ökad risk för övergång från bara snus till bara rökning, men de som använde tobak redan vid 16 års ålder hade generellt en hög sannolikhet för fortsatt tobaksbruk som unga vuxna, säger Liv Grøtvedt, seniorrådgivare vid det norska folkhälsoinstitutet och avhandlingens författare.

Tobaksanvändning var vanligare bland ungdomar som planerade en praktisk yrkesutbildning och bland dem som hade skilda föräldrar. Ungdomar i familjer med dålig ekonomi rökte mer än unga med god familjeekonomi.

Länk till Universitet i Oslos presentation av avhandlingen

Läs vidare