Studien visar också att det hjälper om kvinnan slutar med tobak när hon märker att hon är gravid. Då finns ingen ökad risk för att barnet föds för tidigt.

Studien har gjorts av forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet och publicerats i tidskriften British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

– Våra resultat understryker ytterligare vikten av att för barnets skull avstå från att använda tobak under graviditeten. Extremt för tidiga födslar är dess bättre ovanliga, men är den grupp för tidigt födda barn som har hög sjuklighet och dödlighet, säger en av forskarna, Anna Gunnerbeck, till Upsala Nya Tidning.

Även tidigare forskning har visat att rökning och snusande under graviditeten ökar risken för att barnet föds extremt för tidigt, redan före den 28:e graviditetsveckan. Den nya studien är mycket stor och ger ett säkrare vetenskapligt underlag än tidigare. Den bygger på uppgifter från det svenska medicinska födelseregistret om nära 1,5 miljoner nyfödda barn och deras mammor. Drygt 61 000 av barnen föddes minst tre veckor tidigare än normala 40 graviditetesveckor och 2 420 av dem föddes före den 28:e graviditetsveckan.

För tidiga födslar, i synnerhet extremt för tidiga födslar, var betydligt vanligare bland kvinnor som fortfarande rökte eller snusade när de första gången besökte mödravårdscentralen i början av graviditeten än bland kvinnor som inte använde tobak.

Om den blivande mamman snusade var risken för att barnet skulle födas extremt för tidigt förhöjd med nästan 60 procent, vilket var ungefär lika mycket som för kvinnor som rökte upp till nio cigarretter per dag. För kvinnor som rökte mer än så var risken att barnet skulle födas extremt för tidigt nästan fördubblad.

Bland dem som slutat röka eller snusa när de upptäckte graviditeten fanns ingen riskökning

– Ett tobaksstopp verkar alltså ha en tydlig och omedelbar positiv effekt för det väntade barnet, säger Anna Gunnerbeck.

Forskarna anser att det sannolikt är nikotinet, som ju finns i både snus och cigaretter, som ligger bakom den höjda risken för extremt för tidig födsel. Nikotin finns som bekant inte bara i tobak utan även i rökavvänjningsmedel och e-cigaretter.

– Utifrån dagens kunskapsläge verkar det säkraste vara att om möjligt avstå från att använda produkter som innehåller nikotin när man är gravid, säger Anna Gunnerbeck.

Läs vidare